Finance/Bankovnictví

Zvyšte efektivitu své činnosti a spokojenost vašich zákazníků implementací automatizovaného, včasného a přesného zpracovávání finančních dokumentů. 

Specifické potřeby

  • Velké množství finančních dokumentů z organizací a od zákazníků: smlouvy, platební dokumenty, používání kreditních karet, hypotekární papíry, dokumenty půjček, finanční vyúčtování, objasnění plateb (EOPs), dobropisy atp.
  • Vysoká úroveň bezpečnosti
  • Požadavky na shodnost a ukládání dat
  • Vládní nařízení
  • Složitá struktura dokumentů: vícestrannost, různé přílohy, různé velikosti
  • Víceré pobočky

Finance/Bankovnictví: Řešení a produkty

Výhody

Příběhy zákazníků