ABBYY FineReader Engine

ABBYY FineReader Engine je výkonným nástrojem OCR SDK, ve kterém se kombinují nejmodernější softwarové technologie ABBYY pro rozpoznávání (digitalizaci) a převádění dokumentů, jakými jsou například: optické rozpoznávání znaků (OCR), inteligentní rozpoznávání znaků (ICR), optické rozpoznávání značek (OMR), rozpoznávání čárových kódů (OBR), zobrazování dokumentů a převod PDF dokumentů.

Výhody

Most Comprehensive Language Pack

Nejkomplexnější jazykový balíček

198 jazyků pro OCR a 113 jazyků pro ICR, včetně speciálních funkcí pro výuku znaků a tvorbu uživatelských jazyků.

Multi-CPU Recognition Architecture

Architektura rozpoznávání s pomocí více CPU

V porovnání se systémy s jedním jádrem přináší zvýšená produktivita v případě velkého pracovního zatížení zvýšení rychlosti až o 90% na každé další jádro.

Vyberte si platformu

Související produkty

ABBYY Recognition Server

Software k převodu OCR a PDF se snadnou instalací a i přesto vysokou výkonností a přizpůsobitelností pro organizace jakékoliv velikosti a oboru.

ABBYY FlexiCapture Engine

Tato sada nástrojů je prvním komplexním SDK pro zachycování dat, který kombinuje technologie a nástroje pro klasifikaci dokumentů, zpracování formulářů, polostrukturovaných a nestrukturovaných dokumentů, export do zálohy a archviaci.