ABBYY FineReader 12 Corporate

Úplný seznam funkcí

Bezkonkurenční přesnost OCR

Výjimečná přesnost rozpoznávání 

Podle interních zkoušek ABBYY nabízí přesnost rozpoznávání až 99,8%.

Rozpoznávání vícejazyčných dokumentů

Byly přidány nové jazyky!  Zpracovává dokumenty jakékoli kombinaci 190 jazyků**; K dispozici je plná slovníková podpora 48 jazyků

Automatická detekce jazyků dokumentu

 Podporováno pro jakoukoli kombinaci jazyků se slovníkovou podporou

Integrace s vlastním slovníkem aplikace Microsoft® Word

Umožňuje vytváření vlastních seznamů slov pro zpracování průmyslových dokumentů nebo specifických dokumentů pro příslušný obor

Vlastní uživatelské slovníky

Uživatel může přidávat slova a vytvářet vlastní slovníky

Zachování písma a stylu písma 

Vylepšeno!

Inteligentní filtrování na pozadí

Aplikace ještě před rozpoznáváním OCR zapojí dynamickou prahovou technologii, která pro dosažení lepších výsledků rozpoznávání automaticky upraví kontrast při převádění obrázků v odstínech šedi a barevných obrázků na černobílé

Zpracování nestandardních odstavců 

Rozpoznávání vertikálního, barevného a invertovaného textu

Rozpoznávání čárových kódů

Rozpoznávání 1D a 2D čárových kódů

Režim rozpoznávání faxových a na stroji psaných dokumentů

Umožňuje uživatelům specifikovat „typ tisku“ dokumentu a aplikovat jej na celý dokument, vybrané bloky nebo na buňky tabulky

Přesné zachování rozvržení a formátování 

Zachování rozvržení dokumentu

Vylepšeno pro grafy a tabulky! FineReader preserves the structure of multi-page documents and retains virtually all document layout elements: table of contents, headers and footers, charts, diagrams, text columns, images, tables and more

Obnovení struktury tabulky

Vylepšeno! Přesně rozpoznává a obnovuje tabulky a kalkulační tabulky, včetně vícestránkových tabulek, které jsou plně editovatelné v aplikacích Microsoft® Word nebo Excel®

Rozpoznávání obsahu buněk tabulky 

V okně Obrázek aplikace FineReader lze specifikovat typ a vlastnosti buňky, jako je orientace textu, obrázků, jazyka a čísel

Ukládejte tabulky s obrazovým záhlavím do aplikace Excel

Nové! Zachovává obrázky při ukládání do aplikace Microsoft Excel

Převod vícetabulkových dokumentů

Nové! Převádí každou stránku z původního dokumentu na samostatný list aplikace Microsoft Excel

Obnovení odrážek a číslování

Převádí seznamy s odrážkami a číslováním na nativní seznamy aplikace Microsoft Word

Přesné rozpoznávání stránek ve stylu časopisu

Poskytuje automatický a přesný převod komplexních obrazů stránek s integrovaným textem. Pro efektivní zpracování dokumentů s grafikou na pozadí mohou uživatelé označovat textové oblasti ručně.

Přesné rozpoznávání stránek ve stylu časopisu

 Detekuje odkazy a převádí je na hypertextové odkazy

Zpracování smluvních dokumentů 

Rozpoznávání dokumentů obsahujících podpisy nebo firemní razítka

Zpracování číslování řádků

Odstraňování číslování řádků z různých typů právních dokumentů 

Rekonstrukce vícestránkových dokumentů

ADRT® (Technologie adaptivního rozpoznávání dokumentu) 

Vylepšeno!  Technologie ABBYY ADRT analyzuje a zpracovává každý vícestránkový dokument jako jeden celek, nikoli jako dávku jednotlivých stránek. Umožňuje rekonstrukci formátovacích prvků, např.: 

 • Hierarchická struktura záhlaví 
 • Obsah 
 • Záhlaví, zápatí 
 • Vertikální záhlaví 
 • Číslování stránek 
 • Poznámky pod čarou 
 • Fonty a styly písma 
 • Popisky a titulky obrázků, tabulek, diagramů 
 • Logický tok textu 
 • Poznámky na okrajích 

Produktivita a rychlejší výsledky

Rychlé otevření dokumentu

Vylepšeno! Dokumenty se nyní otevírají za zlomek předchozí doby a bez blokování přístupu k obsahu – uživatelé proto mohou ihned prohlížet stránky.

Automatické rozpoznávání na pozadí

Nové! Zpracování OCR se na pozadí spouští v okamžiku otevření dokumentu – což uživatelům umožňuje zahájit úpravy rozpoznaných oblastí, přesouvat stránky nebo bez prodlení vybírat fragmenty ke kopírování.

Režim rychlého zpracování

V porovnání s režimem Důkladného pracování nabízí až o 40%* rychlejší rozpoznávání

Vysokorychlostní vícejádrové zpracování

Pro zrychlení pracovního postupu a zvýšení rychlost zpracování je zpracování vícestránkových dokumentů rozděleno a probíhá paralelně

Vlastní rychlé úlohy

Vytváření vlastních uživatelských úloh převodu a jejich přidávání na zvláštní kartu na úvodní obrazovce aplikace FineReader.

Sdílení vlastních uživatelských rychlých úloh

Vlastní vytvořené úlohy lze sdílet s ostatními uživateli aplikace FineReader, kteří pracují na stejném typu zpracování úloh (např. v rámci jedné společnosti nebo divize).

Nástroj Hot Folder pro zpracovávání bez obsluhy

Rozšířeno! Umožňuje určit složku umístěnou na místním disku, síťové jednotce, serveru FTP nebo v poštovní schránce, která bude aplikací FineReader sledována a automaticky zpracována, kdykoli je do ní přidán soubor. Uživatel může spustit, zastavit a spravovat několik takových úloh současně.

HotFolder: Plánované převody

Definujte časový plán úloh zpracování: lze je spouštět průběžně, v určitém čase nebo jako opakující se operace.

Hot Folder: Vytváření samostatných dokumentů z podsložek

Novinka! Umožňuje převody všech příchozích dokumentů ze všech podsložek do samostatného výstupního dokumentu na místě sledovaném úlohou HotFolder.

Sledování poštovní schránky

Automaticky rozpoznává přílohy, obdržené e-mailem, například ty, které automaticky posílá mnoho multifunkčních tiskáren a zařízení.

ABBYY Business Card Reader

Získává kontaktní informace z papírových vizitek a převádí je na kontakty Microsoft Outlook nebo Salesforce.com a do formátu elektronické vizitky (*.vcf). Pracuje se speciálními skenery vizitek i s tradičními skenery a multifunkčními zařízeními.

ABBYY Screenshot Reader (pouze pro registrované uživatele)

Rychle získává texty nebo tabulky z jakékoli oblasti na obrazovce, včetně nabídek souborů aplikace Windows Explorer, chybových hlášení, webových stránek nebo flashových prezentací a dalších

Rychlá extrakce textu a tabulek 

Fragmenty ke kopírování si můžete vybírat bez čekání na rozpoznání celého dokumentu 

Nové! Šetří čas zpracováním pouze vybraných částí a stránek, aniž byste museli čekat na zpracování zbytku dokumentu  

Možnost okamžitě extrahovat pasáže z libovolné části dokumentu, textu, tabulek, obrázků atd. 

Nové! Zkopíruje se nejen text – do cílového dokumentu bude přeneseno také formátování tabulky a původní fonty, takže bude připraven k okamžitému použití! 

Archivace a převod do souborů PDF s možností vyhledávání

Ukládání do formátu PDF s možností vyhledávání

Vytváří prohledávatelná PDF pro archivaci

Předdefinované profily pro ukládání souborů PDF

Dostupné profily: Nejvyšší kvalita, Kompaktní velikost, Vyvážený

Ukládání do dokumentů PDF/A pro dlouhodobou archivaci

Podporuje archivační standard PDF/A

Ukládání do různých typů PDF (a PDF/A)***

Mezi možnosti patří: Text pod obrázkem, text přes obrázek, text a obrázky, pouze obrázek

Komprese MRC pro sdílení a archivaci souborů PDF

Optimalizuje velikost výstupních dokumentů PDF

Vytváření záložek v PDF 

Automaticky rekonstruuje záložky PDF pro snadnější navigaci a čtení

Komplexní zpracování PDF 

Zpracovává jakýkoli typ souboru PDF, dokonce i naskenované PDF dokumenty bez textových vrstev (jen obrazové PDF) a soubory s nestandardním kódováním

Ukládání jako tagované dokumenty PDF

Tagované dokumenty PDF jsou optimalizovány pro přenosná zařízení a zařízení pro čtení z obrazovky. V tomto formátu je text automaticky přeformátován na aktuální velikost obrazovky

Přístup pro uživatele se zrakovým postižením

Převedené dokumenty mají možností vyhledávání, takže jsou mnohem dostupnější pro zrakově postižené osoby.

Extrakce vlastností dokumentu

Při převodu souborů PDF dokáže aplikace ABBYY FineReader zachovat následující typy metadat: název, předmět, autor a klíčová slova. title, subject, author, and key words

Detekce vnitřní odkazů a hypertextových odkazů v PDF

Ve výstupních dokumentech zachovává vnitřní odkazy a hypertextové odkazy

Oprava PDF

Umožňuje uživatelům provádět opravy v souborech PDF přímo v textovém editoru FineReader

Fulltextový nástroj pro vyhledávání / vyhledání a nahrazení

Umožňuje uživatelům hledat a nahrazovat slova nebo fráze bez ukládání do externí aplikace

Export do DjVu pro snadné čtení a archivaci 

Aplikace ABBYY FineReader 12 umožňuje ukládání do formátu DjVu, čímž poskytuje vysoce kvalitní, čitelné obrazy při minimálních nárocích na místo

Ověřování a korekce výsledků

Ověřovací nástroj pro korektury

Vylepšeno! Zvýrazňuje neurčitě rozpoznané znaky a slova, která nebyla nalezena ve slovníku, a nabízí alternativy pro jejich nahrazení. K dispozici jsou také alternativy znakových symbolů v asijských jazycích

Pohyb během fáze ověřování pomocí klávesových zkratek a tabulátoru

Nové! Procházejte dokumenty s použitím klávesových zkratek a tabulátoru

Oprava formátování v kombinaci s ověřováním v jednom nástroji 

Nové! Umožňuje správné formátování a kontrolu výsledků převodu textu

Textový editor

Chytrý textový editor vám před uložením umožňuje zkontrolovat rozvržení dokumentu a jeho snadnou opravu

Editace stylů dokumentu

Nabízí speciální editor stylů, který uživatelům umožňuje snadné vytváření, změnu nebo sloučení stylů písma

Přečíslování stránek dokumentu 

Umožňuje snadné přečíslování stránky po oboustranném skenování nebo rozdělení stránek knihy

Vypnutí nepotřebných prvků

Možnost vypnout ve výstupních dokumentech generování záhlaví a zápatí, číslovaných seznamů, obsahu a poznámek pod čarou

Úprava citlivých informací Pro bezpečné sdílení s kolegy nebo zákazníky odstraňuje věty nebo slova z celého dokumentu.

Plynulé uživatelské rozhraní 

Rozhraní s důrazem na kvalitu 

Vylepšeno! Pro snadný přístup jsou nejdůležitější funkce vhodně seskupeny, takže není nutné do nabídek zacházet příliš hluboko

Inteligentní Rychlé úlohy 

Vylepšeno! Předdefinované úlohy usnadňují provádění nejběžnějších úloh OCR – ty lze nyní provádět na několik málo kliknutí bez spouštění hlavního okna aplikace FineReader.

Převod z externích aplikací v jednom kroku, Nabídka Start a Úvodní obrazovka Windows 8

 • Přístup z aplikací Microsoft Office (Microsoft Word, Excel® a Microsoft Outlook®) 
 • Přístup kliknutím pravým tlačítkem myši z aplikace Windows Explorer 
 • Přístup ze složky FineReader v nabídce Start systému Windows 
 • Nové! V úvodní obrazovce Windows 8 jsou nyní k dispozici úlohy na jediné kliknutí

 • Rychlý náhled otevřených dokumentů 

  Umožňuje zobrazit náhled dokumentů před otevřením, takže můžete rychle vybrat stránky nebo dokumenty ke zpracování

  Přímý export do více aplikací, do schránky a k odeslání e-mailem

  Mezi podporované aplikace patří Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint®, Apache OpenOffice.org ™ Writer a Adobe® Acrobat/Reader. Aplikace FineReader také podporuje export do e-mailových aplikací, webových prohlížečů a do schránky

  Široká škála jazyků uživatelského rozhraní

  Aplikace FineReader podporuje čtyřiadvacet jazyků rozhraní. Prohlédněte si seznam

  Nástroj Rozdělit dokument 

  Usnadňuje hromadný převod dokumentů smíšeného typu

  Tisk přímo z aplikace FineReader

   

  Nástroj Ruka

  Umožňuje uživatelům přesouvat obrázky v okně Obraz

  Předběžné zpracování skenovaných dokumentů a fotografií pro lepší přesnost a vzhled 

  Automatické předběžné zpracování digitálních fotografií 

  Vylepšeno! Před rozpoznáváním automaticky aplikuje funkce předběžného zpracování snímků, pořízených standardními digitálními fotoaparáty a chytrými telefony. Tyto funkce předběžného zpracování zahrnují následující: 

  • Nové! Automatické lichoběžníkové oříznutí aplikované na více stránek 
  • Detekce orientace stránky 
  • Vyrovnání zakřivených textových řádků 
  • Rozdělování dvojstran 
  • Korekce zešikmení 
  • Korekce rozlišení obrazu 
  • Korekce perspektivního zkreslení 3D (Oprava lichoběžníkového zkreslení) 
  • Odstranění barevných značek 
  • Inverze barev 

  Rozšířené možnosti předběžného zpracování fotografií


  • Nové! Detekce okrajů stránek 
  • Nové! Vybělení pozadí stránky
  • Redukce šumu ISO 
  • Odstranění pohybového efektu 
  Technologie PreciseScan pro vyhlazování vzhledu znaků ve výstupních souborech PDF Nové! Zlepšuje vizuální vzhled zpracovaných souborů
  Nástroje pro ruční předběžné zpracování obrazu Všechny funkce předběžného zpracování pro úpravu fotografií a skenovaných dokumentů jsou seskupeny a jsou snadno přístupné z okna editoru obrázků
  Nástroje pro ruční úpravu obrazů 

  Vylepšeno! Vylepšená sada nástrojů obsahuje:

  • Rozdělování obrazů na více stránek 
  • Nové! Vyčištění barvy pozadí a osvětlení
  • Nové! Odstranění barevných razítek, barevných tužek nebo značek značkovačem ve všeobecných obchodních dokumentech 
  • Otočití (o 90°, 180°, 270°) 
  • Oříznout 
  • Invertovat 
  • Korekce rozlišení obrazu 
  • Redukce ISO šumu 
  • Lichoběžníkové oříznutí 
  • Oprava rozostřených obrázků 
  • Jas 
  • Kontrast 
  • Úrovně 
  • Guma 

  Vyberte stránky k provedení změn 

  Umožňuje změny: všechny stránky, liché stránky, sudé stránky a jednu nebo více vybraných stránek

  Vytváření elektronických knih

  Formáty EPUB a FB2

  Vylepšeno! Umožňuje vytváření e-knih v nejoblíbenějších formátech, včetně formátů EPUB a FB2

  Odeslat na účet Amazon KindleTM 

  Posílejte elektronické texty na účet služby Kindle, aby je bylo možno číst na zařízení Kindle

  Získání a odesílání souborů do cloudového úložiště – nyní ještě snadnější!

  Práce s cloudovými úložišti

  Nové! Získat nebo Uložit do cloudových služeb (např. Dropbox, OneDrive nebo Google Drive) v dialogových oknech Otevřít a Uložit
  Snadnější získávání i ukládání souborů do aplikace Microsoft SharePoint ®, SharePoint Online****/Microsoft Office 365 Vylepšeno! Nová dialogová okna Uložit a Otevřít umožňují snadnější přístup k souborům uloženým v aplikaci SharePoint.

  Práce a spolupráce v síti

  Podpora síťového skeneru a multifunkčních zařízení

  Schopnost převodu dokumentů bez obsluhy prostřednictvím funkce HotFolder.
  Automatizovaná síťová instalace Umožňuje správcům vzdálenou instalaci softwaru ze serveru na pracovní stanice pomocí služby Active Directory, serveru Systems Management Server společnosti Microsoft nebo příkazového řádku.
  Správa licencí v síti Správci sítí mohou díky speciálnímu nástroji Správce licencí sledovat a spravovat používání softwaru a licencí na pracovních stanicích (přiřazovat licence daným pracovním stanicím, přidávat nové licence atd.).
  Podpora terminálového serveru Software se souběžnou licencí lze používat na terminálových serverech v režimu více uživatelů, takže s ním může pracovat více lidí současně.
  Sdílené jazyky a slovníky Umožňuje více uživatelům současný přístup k totožné sadě uživatelských jazyků a slovníků, které jsou dostupné v síti. Umožňuje také uživatelům přidávat do sdílených slovníků slova, např. jména a názvy, akronymy a odborné názvy.

   Podle interních zkoušek společnosti ABBYY. Přesnost a výsledky formátování se mohou lišit v závislosti na různých faktorech, např. na kvalitě dokumentu nebo nastavení skeneru. 
  ** Počet podporovaných jazyků se může v různých verzích aplikace ABBYY FineReader 12 lišit.
  ***
  http://www.abbyy.com/Legal/Third_Party
  **** Přímá integrace s Microsoft SharePoint Online není podporována v systému Microsoft Windows XP.