Řešení

Řešení digitalizace, která optimalizují podnikové procesy

Řešení ABBYY pro dokumenty optimalizují firemní procesy založené na zpracovaných dokumentech využitím digitalizace pro různé průmyslové obory, řeší všeobecné firemní problémy pomocí vybraných horizontálních aplikací, zlepšují Microsoft SharePoint pomocí digitalizace dokumentů, a využívají digitalizace prostřednictvím cloudů a mobilních řešení.

Řešení ABBYY pro digitalizaci dokumentů vycházejí z firemních technologií a platforem pro rozpoznávání dokumentů, digitalizace dat a zpracování jazyka za účelem zvládnutí celé škály firemních procesů založených na dokumentech v malých až středně velkých organizacích.

Řešení

Banking/Finance

Bankovnictví/Finance

Zjednodušuje firemní procesy založené na dokumentech pomocí aplikace Enterprise Capture za účelem získání nových firem, zlepšení zákaznického servisu a respektování shody s předpisy 

Business Process Outsourcing

Business Process Outsourcing

Všestranné produkty ABBYY jsou ideální  pro firmy poskytující služby, od malých poskytovatelů vyhledávacích služeb až po podnikatelské outsourcingové firmy.

Healthcare

Zdravotnictví

ABBYY řešení pro zdravotnictví zjednodušují administrativní firemní procesy a umožňují organizacím snížit náklady a zvýšit kvalitu služeb.

Government

Státní správa

ABBYY automatická řešení procesů zpracovávajících dokumenty pomáhají státním organizacím dosáhnout nejvyšší úrovně bezpečnosti, spolehlivosti, převoditelnosti a efektivnosti.

Insurance

Pojištění

Poskytuje pojistné služby včasným, efektivním a náklady šetřícím způsobem zavedením automatického zpracování dokumentů souvisejících s pojištěním pomocí řešení ABBYY.

Legal

Právo

Modernizuje a automatizuje vaše operace ke zlepšení právně platných zavedením automatizovaného a přesného zpracování právních dokumentů pomocí digitalizovaných řešení ABBYY.

Education

Vzdělávání

Využívá dostupné a účinné zpracování dokumentů a výukové schopnosti řešení ABBY ke zlepšení procesů na školách, univerzitách a výzkumných institucích.

Transportation

Doprava

Přispívá k účinnému provozu a rychlým operacím zavedením automatizovaného a přesného zpracování a archivace různých přepravních dokumentů.