ABBYY řešení pro mobilní digitalizaci

ABBYY řešení digitálního zachycování dat (MDCS) poskytuje vysoce kvalitativní technologii zachycování dat pro mobilní telefony a další mobilní zařízení. Řešení kombinuje mimořádné zpracování mobilních fotografií ABBYY (fotoaparát OCRTM), rozpoznání (FineReaderTM) a digitální zachycení dat (FlexiCaptureTM) technologie pro dosažení mimořádných výsledků. MDCS je založeno na architektuře klient-server. Klientská aplikace je umístěna na mobilním zařízení a server je používán pro intenzívní rozpoznání zdrojových znaků a operací k zaznamenávání dat.

 

Mobile Data Capture Scheme

Technologie ke zpracování mobilních obrázků

Vyhodnocení kvality obrázku

Analytické nástroje určují, zda jsou obrázky vhodné pro další rozpoznávání:

Aby se ušetřil čas  a minimalizoval přenos v síti, nerozpoznatelné obrázky nebudou odesílány na sever pro zachycování dat.

Nástroje pro zvýšení kvality obrázku

  1. Úprava kontrastu
  2. Černo-bílá konverze/ převod na binární systém
  3. Oříznutí
  4. Odstranění teček/ odstranění šumu
  5. Zostřit
  6. De-zešikmení,  úprava perspektivy

Rozpoznávání pomocí serveru nebo cloudu a vlastnosti zachycování dat

MDCS  nabízí celou škálu technologií rozpoznávání a zachycování dat dostupných v modulu ABBYY FlexiCapture Engine. Následuje částečný seznam těchto technologií – pro podrobnosti klikněte na link:

Bezkonkurenční technologie ABBYY Camera OCRTM dosahuje excelentní výsledky i s fotografiemi nízké kvality.

ABBYY FlexiLayoutTM technologie pro vytváření šablon je také dostupná pro zachycování mobilních dat. To umožňuje vytvářet šablony pro skoro jakýkoliv typ částečně strukturovaného nebo nestrukturovaného dokumentu.

Se všemi těmito a dalšími funkcemi poskytuje MDCS nejlepší výsledky při zachycování prakticky jakéhokoliv typu dat: tištěný a ručně psaný text, čárové kódy a kontrolní značky v různých scénářích zpracování.

Profesionální služby pro řešení dle vašich požadavků

Tým profesionálů ABBYY zajišťujících servis vám rád pomůže vyladit aplikace, vyřešit problémy a upravit aplikace pro vaše potřeby. Možnosti úprav zahrnují: