ABBYY řešení pro mobilní digitalizaci

Řešení pro mobilní zachycování dat umožňuje získávat vysoce přesný text, čárový kód a kontrolní údaje z fotografií pořízených mobilních zařízením. Umožňuje mimořádné příležitosti ve scénářích včetně:

Osvědčené postupy

Pojistná škoda

Pojistný sektor dokáže využít výhod mobilní digitálního zachycování dat zjednodušením časově náročných ručně prováděných postupů, propojením sítě decentralizovaných pojišťovacích agentur a zrychlením postupů při vyřizování škod. 

Mobilní digitalizace dat umožňuje pojistníkům používat jejich telefony k zadokumentování a zkompletování jejich pojistných žádostí v místě vzniku. V případě autonehody jsou zákazníci schopni zdokumentovat nehodu pořízením fotografií vzniklé škody, uložit je spolu s žádostí a pojistnými podrobnostmi a kompletně se všemi informacemi je zaslat mobilním telefonem na centrální místo ke zpracování.   

Zaměstnanci pojišťovny v terénu mohou pak využít webových technologií k digitálnímu zachycení  pojistných smluv v místě lokality zákazníka. To může obsahovat dokumenty žádosti vyžadující ověření pojistitelem, což zákazníkovi umožní dostávat nepřetržitou zpětnou vazbu o sazbách, a automatickém schválení rychlým a jednoduchým způsobem.

Digitální zachycení cestovních výdajů

Usage Scenarios

Dnes musí organizace zvládnout zvyšující se cestovní výdaje zaměstnanců. Ze strany zaměstnanců je nutné věnovat čas vyplňování zpráv o cestovních výdajích s doložením veškerých vzniklých nákladů. Jde o časově náročný postup zahrnující rozsáhlou ručně prováděnou činnost na obou stranách, obsahující ale skvělou možnost pro optimalizaci.

Zachycením potvrzení cestovních výdajů v místě vzniku mobilním zařízením (chytrý telefon, tablet), umožňuje manažerovi vyhodnocovat a schvalovat tyto výdaje cestou snižování manuálního objemu práce, úsporou času a souvisejících nákladů na zpracování cestovních výdajů.

Nejkritičtější částí takového řešení je výkonná technologie předzpracování obrázků, která obrázky z chytrého telefonu převádí na použitelné digitální fotografie a výkonný a inteligentní modul pro digitální zachycování dat, který dokáže získávat data pro automatické zpracování z celé škály dokumentů.

Skenovat a zachycovat data odkudkoliv

Zaměstnanci v terénu nebo zákazníci ve vzdálených lokalitách jsou nyní schopni zachycovat digitálně a odesílat důležitou dokumentaci – pojistné žádosti, potvrzení, faktury – prostřednictvím mobilního zařízení.  Veškerý obsah, včetně cenných metadat, je možné získat a vyhodnotit ve webovém prohlížeči mobilního zařízení, což z něj činí plně funkční notebook.  Přístup k informacím je tak nepřetržitý, zlepšujte se tak zákaznický servis, produktivita zaměstnanců a celkový výsledek.

Daňové prohlášení

Usage Scenarios

Ukaž, odpal, klikni… a je hotovo! Tak jednoduché to mají daňoví poplatníci v U.S., kteří letos použijí pro zpracování daní aplikaci SnapTax. Nová aplikace z TurboTax, která používá hlavní technologii fy ABBYY OCR,  doslova umožňuje uživatelům zpracovat jejich daně za pomocí mobilního telefonu  – což jim umožňuje provést toto za několik minut namísto několika hodin.

Viz případová studie