Zásady podpory

Děkujeme, že jste si vybrali produkty ABBYY.

Společnost ABBYY poskytuje technickou podporu zdarma pro všechny své originální produkty.

Pro firemní a vývojové produkty je technická podpora dostupná v souladu s dohodou o podpoře, již může tvořit samostatná dohoda, nebo může být součástí Licenční smlouvy s koncovým uživatelem, která je součástí produktu.

Ve většině případů je technická podpora dostupná pro aktuální verzi produktu a pro jeho předchozí verzi. Technická podpora nemusí být k dispozici v případě, že je to v rozporu s firemní politikou a s licenční smlouvou nebo s národními zákony. 

Technická podpora je poskytována jen registrovaným uživatelům.

Uvědomte si, prosím, že mnoho problémů je možno vyřešit nahlédnutím do Uživatelské příručky, souboru Nápovědy nebo do části Technická podpora na této webové stránce. Neváhejte nás kontaktovat. Technická podpora je poskytována dvěma způsoby:

Adresy a telefonní čísla regionálních poboček ABBYY naleznete v Kontaktech podpory.

Politiku podpory v závislosti na produktech naleznete níže:

ABBYY Lingvo, ABBYY FineReader, ABBYY PDF Transformer

ABBYY FormReader

ABBYY FlexiCapture

ABBYY FineReader SDK

Společnost ABBYY si zachovává právo Politiku technické podpory doplňovat nebo jinak upravovat. V takových případech společnost ABBYY umístí na svých firemních stránkách tříměsíční upozornění.